L A   M A I S O N   B L E U E  &  L ' A N C I E N   C A F E

 

 

Start
Omhoog

stuur een mail

NIMES

Nîmes ligt buiten de Provence maar is er wel nauw mee verbonden. De stad heeft voor de toerist een heel rijk Romeins verleden. In de zomermaanden is er op de donderdagavonden "les jeudis de Nîmes". Veel muziek en braderie in de straten.

De arena
Les Arènes, gebouwd tussen de 1e en 2e eeuw. Het meet 131 m bij 100 m. Er waren 125 toegangen. Ongeveer een 24.000 toeschouwers konden er plaats nemen. Ze zaten op 24 rijen met een verschillend hoogteniveau al naargelang de sociale klasse waartoe ze behoorden. In de 5e eeuw maakte men er een fort van met een vestigingsgracht voor het gebouw. In de middeleeuwen was de arena een toevluchtsoord voor de armen. Ze bouwden er woningen, kerken en winkels in. In de 19e eeuw werd de arena gerestaureerd. Regelmatig worden er Provenciaalse stierengevechten in gehouden.

Maison Carrée
Een goed bewaarde tempel waaraan Napoleon zijn inspiratie ontleende voor de bouw van La Madeleine in Parijs. De tempel werd gebouwd door de schoonzoon van keizer Augustus. Ondanks haar veelbewogen geschiedenis is hij nog in zeer goede staat. Hij deed dienst als stadhuis en als kerk voor de augustijnen. Colbert (1619-1683) was van plan de tempel af te breken en deze herop te bouwen in Versailles. Dit plan werd later gewijzigd. De tempel is 26 m lang, 15 m breed en 17 m breed. Het Maison Carrée is een overblijfsel van het Romeinse forum, een middelpunt van politiek, sociaal, economisch en religieus leven. Tegenwoordig vinden er binnenin exposities plaats.

Porte d'Arles
Ze wordt ook wel eens poort van Augustus genoemd. Het was een onderdeel van de vestingswallen die in 15 voor Christus werden gebouwd. Langs hier kwam de Via Domitia de stad binnen. De poort bestaat uit vier openingen. De twee grootste deden dienst als doorgang voor paarden en wagens. De twee kleinere waren voor de voetgangers.

Jardin de la fontaine
Hier vinden we de Nemansus bron terug waaraan de eerste nederzetting was gevestigd. Later kwamen de Romeinen. Ze integreerden de leefgemeenschap en maakten eveneens gebruik van de bron om in hun levensbehoeften te voorzien. Ze bouwden baden (thermen) en talrijke andere gebouwen. Doordat de bron niet voldoende water gaf, waren ze genoodzaakt om een aquaduct aan te leggen.
De tempel van Diana die in werkelijkheid geen echte tempel is, maar een overblijfsel van het thermencomplex die in de 2e eeuw gebouwd werd. De tuin met de fonteinen zijn op geometrische wijze aangelegde bassins op verschillende niveaus. Ze zijn het werk van een militaire ingenieur uit de 18e eeuw.

Tour Magne
Deze toren was één van de zestig torens van de ommuring van de Romeinse stad. Men weet echter niet met zekerheid waartoe hij diende. Ofwel als graftombe, een zegeteken of een wachttoren. De machtige toren is 30 m hoog en het beklimmen waard voor het prachtige uitzicht. Vroeger was hij
10 m hoger. 

www.nimes.fr