L ' E U C A L Y P T U S   &  L ' A N C I E N   C A F E

 

 

Start
Omhoog

stuur een mail

Allereerst is er schist, dat donkere, bijna zwarte gesteente dat de kleur van land en huizen bepaalt.

Op die schist groeien tamme kastanjes; zonder die bomen zou dit land niet zijn wat het is.

Onder die kastanjes, in de heide, geiten.

En die geiten gehoed door mensen wier voorouders vochten voor het protestantse geloof.

Schist, kastanjes, geiten, protestantisme; dat zijn de Cévennes.

Uit “Welkom in de Cévennes”    Roger Lagrave

 Aan de zuidkant van het Massif Central, aan de rand van de Cevennen, bevindt zich een bijzonder gebied. Hier liggen de zogenaamde 'Causses', uitgestrekte kalkzandsteenplateaus die een van de treffendste landschappen van Frankrijk vormen. De rivieren hebben er veel diepere en steilere dalen uitgesleten dan elders, en op diverse plaatsen heeft het regenwater in de loop van de millennia grotten uitgevreten in de poreuze ondergrond. Het is een streek die er om vraagt te voet te worden verkend, want de afwisseling s groot en de flora en fauna divers.

Diepe rivierkloven
Nadat door de schelpdieren in de loop van miljoenen jaren een dikke kalkafzetting was ontstaan, moet het nog eens zo'n tijdspanne hebben gevergd voordat tectonische krachten van de aarde de zeebodem tot een gebergte wisten op te stuwen. Door erosie kreeg het land zijn huidige vorm. Gletsjers schuurden de bergen vlak en het water kerfde diepe ravijnen en donkere grotten uit in de kalkzandsteen. De rivierkloven in Frankrijk bekend onder de naam 'Gorges', hebben het gebied fameus gemaakt. De bekendste is wellicht de Gorges du Tarn, de Franse versie van de Grand Canyon.
 

 

Het bergachtige gebied van de Cevennes biedt de reiziger een rijke variatie aan landschappen. Het is een landschap vol rotsen en wouden, snelstromende wateren en droge valleien, dor en guur op bepaalde plekken en weelderig begroeid op andere.

In het noorden vindt u grillige bergtoppen, oude bergpaden en het vredige plateau van de causse de Méjean dat overloopt in vruchtbare graslanden en valleien.

In het zuiden, richting Alès, wordt het landschap meer Mediterraan en vindt men in plaats van uitgestrekte wouden terrassen begroeid met wijngaarden, olijfboomplantages en moerbeistruiken. De bodem is vruchtbaar en onvervuild. Al eeuwenlang verschaffen kastanjebossen voedsel aan de plaatselijke bevolking.

Alle steden en dorpen in dit gebied vertonen overduidelijke sporen van het verleden. De kleurrijke geschiedenis van de Cevennes is getekend door een rijk mengsel aan invloeden – van de Franse Protestanten tot het Franse Verzet.

Le Vigan

Oude brug in Le Vigan