L ' E U C A L Y P T U S   &  L ' A N C I E N   C A F E

 

 

Start
prijs en voorwaarden
aanmeldingsformulier
beschikbaarheid
route
referenties

stuur een mail

Alle belangrijke zaken aangaande het huren van L'Eucalyptus en L'Ancien Café zijn te vinden onder de volgende vier tabbladen, Prijs en voorwaarden, Referenties, Aanmeldingsformulier, Beschikbaarheid. Ook vindt u hier een routebeschrijving.

Aankomsttijd ná 17.00 uur, vertrek vóór 12.00 uur. In overleg kunnen altijd andere afspraken gemaakt worden.

Als er op- en of aanmerkingen zijn, over de site of over andere dingen kan een email gestuurd worden naar:

chrisenhenny@maisoncafe.fr